Izjava o zaštiti privatnosti

Veladrion Resort u vlasništvu AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7/a, OIB: 34970126847 (dalje „AZZ“ ili „mi“) iznimnu pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka koje u svom poslovanju prikuplja i obrađuje od svojih korisnika usluga (dalje: ispitanik/ci). Sukladno tome, poduzimamo mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679.

U tom smislu AZZ u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 679/16 može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade. Vas, korisnike naših usluga, ovom Izjavom želimo informirati o slijedećem:

 • Identitetu i kontaktnim podacima voditelja/izvršitelja obrade (točka 1),
 • Pravnim osnovama obrade, svrhama obrade i načinu obrade osobnih podataka ispitanika (točka 2),
 • Primateljima osobnih podataka (točka 3),
 • Razdoblju pohrane Vaših osobnih podataka (točka 4),
 • Mjere zaštite osobnih podataka (točka 5),
 • Vašim pravima u pogledu obrade osobnih podataka i načinu na koji ih možete ostvariti (točka 6),
 • Vašoj obvezi davanja osobnih podataka (točka 7),
 • Postojanju/nepostojanju automatiziranog donošenja odluka i izradi profila (točka 8),i
 • Primjeni kolačića na našim internetskim stranicama (točka 9).

1. Osnovne informacije o AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o. kao Voditelju i/ili izvršitelju obrade

1.1. Identitet i kontakt podaci:

Veladrion Resort u vlasništvu AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7/a, OIB: 34970126847, Republika Hrvatska; info@veladrion.com www.veladrion.com

1.2. Kontakt podaci osobe zadužene za zaštitu podataka: e-mail: info@veladrion.com

2. Kako prikupljamo Vaše podatke, na temelju čega ih obrađujemo i u koje svrhe ih upotrebljavamo?

Vaše osobne podatke obrađujemo na slijedeće načine i u slijedeće svrhe:

2.1. Upiti i rezervacija smještaja (telefonom, e-mailom, putem naše internet stranice)

Prilikom upita i rezervacije smještaja (telefonom, e-mailom, putem naše internet stranice), od Vas prikupljamo one osobne podatke koji su nam nužni kako bi Vam mogli pružiti tražene informacije odnosno kako bismo mogli potvrditi Vašu rezervaciju, a sve u svezi s namjerom sklapanja ugovora o smještaju.

Osobni podaci koje prikupljamo prilikom upita i rezervacije smještaja su:

 • Ime i prezime gosta (primarni gost ili svi gosti koji dolaze po rezervaciji),
 • Spol,
 • Broj telefona,
 • E-mail adresa,
 • Adresa Prebivališta (opcionalno),
 • Država,
 • Jezik,
 • Podaci o kreditnoj kartici (jamstvo/garancija rezervacije) – vrsta kreditne kartice, broj kreditne kartice, vlasnik, datum isteka, CVC(opcionalno).

2.2. Registracija u objektu (Check-in)

Prilikom registracije (check-in) u objektu, od Vas prikupljamo i čuvamo one osobne podatke koji su nam nužni kako bi Vam mogli pružiti uslugu smještaja, kako bi ispunili našu zakonsku obvezu prikupljanja i unosa osobnih podataka vezanu uz ugostiteljsku djelatnost (unos podataka u eVisitor – informacijski sustav za prijavu/odjavu gostiju) te kako bi Vam pružili što kvalitetniju uslugu. U slučaju da nam iz nekog razloga ne možete ili ne želite ustupiti te podatke, nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam uslugu smještaja.

Osobni podaci koje prikupljamo prilikom registracije u objektu (check-in) su:

 • Ime i prezime,
 • Mjesto, država i datum rođenja,
 • Državljanstvo,
 • Vrsta, broj i mjesto izdavanja identifikacijskog dokumenta,
 • Prebivalište (boravište),
 • Spol,
 • Državljanstvo.
 • Datum i vrijeme dolaska odnosno odlaska iz objekta

Navedene podatke čuvamo u svojim bazama podataka i unosimo u sustav eVisitor, a sukladno zakonskim propisima, pohranjuju se na vrijeme od 10 godina.

Prilikom registracije (check-in) u objektu, od Vas možemo tražiti i neke dodatne podatke (npr. preferencije oko prehrane i slično), a sve u svrhu personalizacije usluge. Dodatni podaci navedeni su kao opcionalni te nisu nužni za izvršavanje usluge smještaja, ali bez tih dodatnih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam personaliziranu uslugu.

2.3. Videonadzor

Na temelju legitimnog interesa, a u svrhu zaštite osoba i imovine, primjenjujemo sigurnosno-tehničke mjere putem videonadzora. Snimke dobivene putem videonadzora čuvaju se najviše 6 mjeseci.

2.4 Prijava na newsletter

Prilikom prijave na newsletter na našim web stranicama od Vas ćemo tražiti podatke:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa

Navedene podatke koristiti ćemo u svrhu slanja promotivnih ponuda, novosti, događaja. Navedene podatke niste nam dužni dati, te će Vam usluga biti pružena i bez njih. U svakome trenutku imate mogućnost odjave sa liste kako više ne bi dobivali predmetne informacije.

2.5. Ankete/upitnici o ispitivanju zadovoljstva

Ankete i upitnici o ispitivanju zadovoljstva kupaca su u pravilu anonimni te nam prilikom njihova ispunjavanja niste dužni dati Vaše osobne podatke. Ukoliko želite dati svoje podatke, od Vas ćemo tražiti samo podatke o Vašem imenu i prezimenu. Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo iz razloga povećanja kvalitete usluge.

2.6 Reklamacija

Prilikom zaprimanja Vaše reklamacije od Vas ćemo tražiti slijedeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • Vrijeme boravka,
 • Broj osoba koje su boravile,
 • Imena osoba koje su boravile,
 • Broj rezervacije,
 • Broj telefona,
 • E-mail adresa.

Navedene podatke koristimo u svrhu kako bi mogli odgovoriti na Vašu reklamaciju te ih čuvamo 1 godinu od dana primitka pisanog prigovora, a sve sukladno zakonskim propisima.

2.7. Privola

WOd Vas možemo zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza AZZ-a ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije u vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja usluga, slanja personaliziranih ponuda i sl.) Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

2.8. Korištenje Internet stranice

Naše Internet stranice možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme te podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su dani.

2.9. Podaci iz drugih izvora

Vaše osobne podatke možemo prikupiti iz nekog drugog izvora. Ti drugi izvori su naše partnerske online agencije ili turističke agencije putem koje ste Vi rezervirali uslugu smještaja, a nakon čega smo mi zaprimili Vaše osobne podatke. Podaci prikupljeni i obrađeni na ovaj način nužni su kako bi Vam mogli potvrditi Vašu rezervaciju, a sve u svezi s namjerom sklapanja ugovora o smještaju.

Osobni podaci koje prikupljamo putem partnerskih online agencija i turističkih agencija:

 • Ime i prezime gosta (primarni gost ili svi gosti koji dolaze po rezervaciji),
 • Spol,
 • Broj telefona,
 • E-mail adresa,
 • Adresa Prebivališta (opcionalno),
 • Država,
 • Jezik,
 • Podaci o kreditnoj kartici (jamstvo/garancija rezervacije) – vrsta kreditne kartice, broj kreditne kartice, vlasnik, datum isteka, CVC(opcionalno).

3. Dijelimo li Vaše podatke s trećim stranama – primatelji osobnih podataka?

3.1. Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama AZZ-a. Vaši podaci se mogu dostaviti trećim stranama:

a) kada je to naša obaveza prema zakonu (npr. dostava podataka Turističkoj zajednici kroz sustav eVisitor) ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima (na temelju pisanog naloga);

b) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine, te javnosti;

c) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim partnerima izvršiteljima računovodstvenih poslova, održavanja informacijskog sustava i slično) ili pak druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama;

d) za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno);

e) radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;

f) radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjeta i odredbi web-mjesta (npr. radi rezervacije smještajnih kapaciteta, radi pružanja usluga smještaja i sl.);

g) radi obrade transakcije s našim podružnicama, poslovnim partnerima, posrednicima ili agencijama preko kojih ste ugovorili odnosno zatražili naše usluge;

h) u drugim slučajevima uz vaš pristanak.

3.2. Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o. ili njezine imovine drugom društvu.

3.3. Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama davateljima usluga (kao što je davatelj usluge obrade plaćanja radi naplate usluga, davatelj e-pošte koji će Vam u naše ime slati obavijesti putem e-pošte ili podizvršiteljima usluga u sklopu korisničke službe). Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka. No vaši podaci možda će biti dostupni državnim tijelima u skladu s važećim zakonima.

3.4. U slučajevima dijeljenja podataka s trećim stranama AZZ će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

4. Razdoblje pohrane osobnih podataka

4.1. Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe AZZ. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

4.2. Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze AZZ-a pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu te se isti u skladu s predmetnim zakonom čuvaju 11 godina.

4.3. Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci možda će se nastaviti koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

5. Mjere zaštite osobnih podataka

5.1. Prilikom obrade Vaših osobnih podataka poduzimamo odgovarajuće tehničke, organizacijske i pravne mjere zaštite osobnih podataka kako bi spriječili neovlašteni pristup te svaku daljnju neovlaštenu obradu.

6. Vaša prava u pogledu obrade podataka

6.1. U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, a ovisno svrsi i pravnoj osnovi obrade, imate:

a) Pravo pristupa osobnim podacima: U svakom trenutku od nas imate pravo zatražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ukoliko se obrađuju, uz pravo na pristup podacima imate pravo dobiti dodatne informacije vezane uz svrhe obrade, kategorije osobnih podataka koje se obrađuju, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdoblju pohrane osobnih podataka, postojanju Vaših prava kao ispitanika, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, izvoru osobnih podataka ukoliko ih ne prikupljamo izravno od Vas, postojanju automatiziranog donošenja odluka, prijenosima u treću zemlju/međunarodnu organizaciju.

b) Pravo ispravka ili dopune podataka: Bez nepotrebnog odgađanja imate pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas odnosno dopuniti nepotpune osobne podatke.

c) Pravo na brisanje (pravo na zaborav): U svakom trenutku imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi ćemo po zahtjevu postupiti ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako povučete privolu na temelju koje se podaci obrađuju ili uložite prigovor na obradu koja se provodi na temelju legitimnog interesa ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako na drugi način nisu u skladu s Uredbom. Pravo na brisanje nije neograničeno pravo te Vaš zahtjev nećemo moći ispuniti ako postoji pravna ili neka druga obveza na temelju koje osobne podatke moramo čuvati (npr. čuvanje računa i knjigovodstvenih isprava), a o čemu ćemo Vas na vrijeme obavijestiti.

(d) Pravo na ograničenje obrade: U svakom trenutku imate pravo ishoditi ograničenje obrade ukoliko osporavate točnost osobnih podataka (na razdoblje kojim nam se omogućava provjera točnosti osobnih podataka) ili ako je obrada nezakonita, ali ne želite njihovo brisanje ili ako nam ti podaci više nisu nužni, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor na obradu na temelju legitimnog interesa (npr. ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje određenih obavijesti/informacija).

(e) Pravo na prenosivost podataka: Ukoliko ste nam svoje osobne podatke pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku imate pravo zaprimite te osobne podatke i prenijeti drugom voditelju obrade pod uvjetom da se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i ako se provodi automatiziranim putem. Ako je tehnički izvedivo imate pravo na izravni prijenos prema drugom voditelju obrade.

(f) Pravo na ulaganje prigovora na obradu: U svakom trenutku imate pravo na ulaganje prigovora na obradu koja se provodi na temelju legitimnog interesa (npr. izravni marketing).

(g) Pravo podnošenja prigovora na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu: Ako smatrate da je povrijeđeno neko Vaše pravo u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr), a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

(h) Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.

6.2. Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke (svi zahtjevi osim zahtjeva iz točke (g)) možete postaviti pisanim putem na adresu iz točke 1 ili putem elektroničke pošte na adresu info@veladrion.com. Vaš zahtjev može biti odbijen ukoliko se ne može utvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka.

7. Jeste li obvezni dati nam svoje osobne podatke?

7.1. Kada od AZZ-a zahtijevate pružanje usluga, postavljate zahtjev, tražite ponudu, ulažete određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja nužno je da nam date svoje osobne podatke koji su potrebni za Vašu identifikaciju kao korisnika naših usluga i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješenja vašeg zahtjeva ili prigovora. Stoga je u ovim situacijama davanje Vaših osobnih podataka zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješavanje Vašeg zahtjeva ili prigovora.

8. Postoji li kod AZZ-a automatizirano donošenja odluka i izrada profila

8.1. Kod AZZ-a se ne primjenjuje automatizirano donošenja odluka.

8.2. Prikupljanjem dodatnih podataka o Vama izrađujemo Vaš profil kako bi personalizirali uslugu te ju prilagodili upravo Vama u skladu s Vašim interesima.

9. Sigurnost vaših osobnih podataka na Internetu

9.1. Internetska stranica štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

10. Primjena kolačića

10.1. Na našim internetskim stranicama primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

10.2. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Kolačićima trećih strana koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima korisnika. Internetske stranice AZZ-a ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

10.3. Stranice služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

10.4. Sprječavanje kolačića Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org. Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.